Uzależnienia stanowią palący problem społeczny. Alkoholizm, narkomania, lekomania, patologiczny hazard – to tylko niektóre z nałogów, z jakimi możemy się spotkać. Wymagają długotrwałej terapii, która nie zawsze okazuje się skuteczna.

Wyjdź z nałogu w prywatnym ośrodku leczenia uzależnień

prywatny ośrodek leczenia uzależnieńJak pomóc osobie uzależnionej wyjść z nałogu? Pierwszym i zarazem niezbędnym krokiem na drodze ku zdrowiu jest uświadomienie sobie własnego problemu. Kolejny krok to poznanie strat i korzyści, a następnie podjęcie decyzji o terapii. Pomocy można szukać w różnych miejscach- w poradniach zdrowia psychicznego, gabinetach prywatnych, grupach samopomocowych, na oddziałach szpitalnych. Rozwiązaniem jest również prywatny ośrodek leczenia uzależnień. Tego typu miejsca zapewniają rozmaite formy terapii, zarówno indywidualnej jak i grupowej. Pracują w nich lekarze, psycholodzy oraz certyfikowani terapeuci uzależnień, którzy nierzadko sami zmagali się z własnym nałogiem. Wsparcie ze strony osoby, która przeżyła to samo piekło i wyszła z niego obronną ręką, jest dla chorego bardzo cenne. Wśród specjalistów dominuje pogląd, że każdy kontakt z przedmiotem uzależnienia prowadzi do nawrotu, dlatego zaleca się całkowitą abstynencję. Zadanie okazuje się niezwykle trudne, a dla części chorych wręcz niewykonalne. Bardzo często zdarza się bowiem, że pacjenci po przebytej terapii lub w jej trakcie wracają do nałogu. Możemy również spotkać się z licznymi przypadkami ludzi, którzy pokonali uzależnienie i wiodą szczęśliwe życie.

Wytrwanie w trzeźwości jest bardzo trudnym zadaniem, któremu nie wszyscy są w stanie podołać. Każdy powinien znaleźć w sobie wewnętrzną siłę i motywację do powrotu do zdrowia. Mogą to być bliskie osoby, dla których człowiek uzależnionych pragnie zmienić się na lepsze.